#tinos
#staysafe

Απεικονιστικός τομέας

Ο τομέας αυτός εξειδικεύεται στην παροχή απεικονιστικών υπηρεσιών για την διάγνωση και την αξιολόγηση παθήσεων και καταστάσεων του ανθρώπινου σώματος. 

Ψηφιακή ακτινογραφία

Η Ακτινογραφία είναι η παλαιότερη και η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μορφή της ιατρικής απεικόνισης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και η οποία συμβάλλει στη διάγνωση πολλών παθήσεων. Η ψηφιακή ακτινογραφία βασίζεται, όπως και η συμβατική ακτινογραφία, στην προβολή των ακτινών στην περιοχή του σώματος που πρέπει να εξεταστεί. Οι ακτίνες Χ διαπερνούν τον ιστό και εξασθενούν σε διάφορους βαθμούς στις διάφορες δομές του σώματος. Έτσι δημιουργείται στην πλάκα του ανιχνευτή μια σκιά των δομών των ιστών που βρίσκονται πάνω, όπου οι δομές των οστών φαίνονται καλύτερα. Η ψηφιακή ακτινογραφία έχει μειώσει τόσο τον χρόνο έκθεσης όσο και τη δόση της ακτινοβολίας. Το βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής ακτινογραφίας είναι η δυνατότητα που παρέχει στον ιατρό να επεξεργαστεί την εικόνα για να θέσει διαγνώσεις που ίσως ή να διέφευγαν στην αναλογική ή να χρειαζόταν και άλλη ακτινογραφία για να δει το πρόβλημα. Πρόκειται για μία ανώδυνη ιατρική εξέταση, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή εικόνων εσωτερικών περιοχών του σώματος, όπως του θώρακα, της κοιλιάς, των οστών. Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Πανοραμική Οδόντων/Κεφαλομετρική ακτινογραφία

O Ψηφιακός Ορθοπαντογράφος που διαθέτει το ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΗΝΟΥ, προσφέρει υψηλής διακριτικής ικανότητας Πανοραμικές Οδόντων, καθώς και αντίστοιχες Κεφαλομετρικές.

Με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας σε ελάχιστο χρόνο, ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με την παρουσία άρτια εκπαιδευμένου τεχνολόγου κατά την εξέταση, περιορίζει τα λάθη από κίνηση του ασθενούς

Επιπρόσθετα, η ειδική σχεδίαση του head support για τις Πανοραμικές Οδόντων εξασφαλίζει την μέγιστη ακριβή τοποθέτηση, ενώ η υψηλής συχνότητας γεννήτρια εξασφαλίζει ομαλή ακτινοβολία με την αποκλειστική καινοτόμο λειτουργία 2D.

Υπερηχοτομογραφία

Το Υπερηχογράφημα (ή Υπερηχογραφία) αποτελεί μέθοδο που παρέχει πληροφορίες που αφορούν όργανα του σώματος, χρησιμοποιώντας υψίσυχνα ηχητικά κύματα για να απεικονιστεί το μέγεθος, το σχήμα και η δομή των εσωτερικών οργάνων και των αιμοφόρων αγγείων. Τα υπερηχητικά κύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τον αέρα, κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η εξέταση του στομάχου ή του εντερικού σωλήνα.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Ψηφιακή Μαστογραφία

Η Ψηφιακή Μαστογραφία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για την λεπτομερή απεικόνιση του μαστού. Χρησιμοποιείται ευρέως στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Σήμερα η συμβατική (αναλογική) μαστογραφία βαθμιαία έχει αντικατασταθεί από τη λεγόμενη Ψηφιακή Μαστογραφία όπου αντί για φιλμ χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Για το λόγο αυτό η ψηφιακή μαστογραφία εμφανίζει καλύτερη ευκρίνεια, άρα και υψηλότερη διαγνωστική ευαισθησία και ακρίβεια, ενώ ταυτόχρονα η εξεταζόμενη δέχεται ακόμα μικρότερη ποσότητα ακτινοβολίας.

Μπορεί να δώσει πληροφορίες για τα ψηλαφητά μορφώματα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ανακαλύψει μη ψηλαφητές παθολογίες τις οποίες η ίδια η γυναίκα ή ο ιατρός της δεν μπορούν να ψηλαφήσουν. Έτσι, είναι σε θέση να εντοπίσει ακόμη και την ύπαρξη πολύ μικρού μεγέθους καρκίνου στο μαστό, όταν αυτός δεν έχει δώσει ακόμη κανένα κλινικό εύρημα.

Η Μαστογραφία, όπως και η ψηλάφηση, πρέπει να γίνεται μεταξύ 4ης και 12ης μέρας του κύκλου, σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας, που οι μαστοί δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνοι και διογκωμένοι.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Αξονική Τομογραφία

Αξονική τομογραφία (Computed Tomography) είναι μια τεχνική σάρωσης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και μας δίνει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες του σώματος. Μια αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πολλών περιπτώσεων.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Προγραμματίστε τις ιατρικές σας εξετάσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε τις τακτικές ή έκτακτες ιατρικές σας εξετάσεις.